اولین عکس فضایی

اولین عکس از فضا

اولین عکس از فضا که توسط ماهواره اکسپلورر ۶ از فضا مخابره شد