شما دوستداران علم و فناوری می توانید از طریق فرم زیر با تیم مجله علمی سواران علم در ارتباط باشید و سوالات، انتقادات و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید تا شما هم در ترویج علم شریک باشید.