خوشه کهکشانی گروه محلی
خوشه های کهکشانی – گروه محلی کهکشان ها
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶
بیماری تالاسمی
تالاسمی به زبان ساده
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
خوشه سنبله

خوشه سنبله مانند یک ابر بزرگ، ناحیه ای به اندازه ۱۰ تا ۱۲ درجه را در آسمان می پوشاند که در حدود هزار کهکشان در آن قابل رویت هستند. درخشان ترین آنها کهکشان های بیضوی غول و کهکشان های مارپیچی بزرگ هستند. کم نورترین آنها که قابل مشاهده می باشند، کهکشان های بیضوی کوچک هستند که کم و بیش به کهکشان های گروه محلی شباهت دارد. قطر خوشه سنبله در حدود ۷ میلیون سال نوری است. ابرسنبله را می توان مثال خوبی برای یک خوشه نامنظم دانست. این ابر حاوی بسیاری از کهکشان های دوتائی و سه تائی است که از طریق جاذبه بر هم تاثیر می گذارند و احتمال اینکه خوشه، تک و منفرد باشد وجود ندارد ولی دو یا بیشتر از دو خوشه با فواصل ناچیز دیده شده است. در داخل خوشه سنبله تعدادی از کهکشان ها تشکیل گروه یا مجموعه می دهند و تعدادی نیز یک خوشه نامنظم کوچک تر به وجود می آورند و باقیمانده آنها نیز به نوعی به این خوشه های کوچک مرتبط می شوند. اگر تعدادی از این کهکشان ها، گروه ها و خوشه ها را در یک مجموعه قرار دهیم، یک خوشه مرتبه دوم را تشکیل می دهند. منظور از خوشه مرتبه دوم، خوشه ای متشکل از خوشه هاست. کسی که این سیستم های وسیع و بزرگ را تحت عنوان ابر کهکشان محلی نامید جی. دی. ویو کالرز نام دارد. تصور می شود که قطر این ابر خوشه ها بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون سال نوری و جرم کل آنها نیز تقریبا ۱۰۱۵ برابر جرم خورشید است.

سیستم های دور از کهکشان و خوشه گیسو

سیستم های دور از کهکشان ها گروه های کوچک کهکشان در جائی دورتر از ابرخوشه محلی قرار گرفته اند که برای ما قابل مشاهده نیستند. برای مثال، در یک سیستم شبیه به گروه محلی ما فقط یک یا دو کهکشان درخشان خواهیم دید و آن را به عنوان یک خوشه تشخیص نخواهیم داد. خوشه هایی که کهکشان های بسیار دارند، مخصوصا خوشه های منظم، به طور واضح از فواصل بسیار دور قابل رویت هستند. نزدیک ترین خوشه منظم به ما خوشه گیسو در صورت فلکی گیسو است که در فاصله حدود ۴۲۰ میلیون سال نوری از ما واقع شده و حداقل در حدود ۱۰ میلیون سال نوری قطر دارد و علی رغم فاصله زیاد، میتوانیم بیش از ده هزار کهکشان در آن مشاهده کنیم. دو کهکشان درخشان این خوشه، دو کهکشان بیضوی غول هستند که قدر بصری آنها بین ۲۴- تا ۲۳- است. تعداد زیادی از اعضای کهکشانی این خوشه ها قدرهای کمی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *