جهان و کیهان
از انفجار ستاره ها تا بازوهای قدرتمند کهکشان
دی ۱۰, ۱۳۹۵
ستاره منظومه شمسی
ساختار ستاره درخشان منظومه ما
دی ۱۳, ۱۳۹۵
کهکشان های فعال

بعد از گسترش استفاده از تلسکوپ های رادیویی، منجم ها فهمیدند که طول موج های رادیویی که بسیاری از کهکشان های دور گسیل می کنند، خیلی بلندتر از امواج رادیویی می باشد که کهکشان خودی و کهکشان های شبیه به آن گسیل می نمایند. سپس تلسکوپهای پرتوهای ایکس نشان دادند که گسیل کنندگان امواج رادیویی قوی، معمولا فوتون های انرژی، تولید می کنند. این تابش غیر حرارتی است. بنابراین نمی تواند به سادگی به عنوان پرتو حاصل از یک گروه از ستارگان توضیح داده شود. کهکشان هایی که تابندگی های بالا و طیفهای غیر حرارتی دارند کهکشان های فعال را به وجود می آورند.

بیشتر کهکشان های مارپیچی با قدر ظاهری ۱۱ یا درخشان تر در گستره رادیویی تابش می کنند که مقدار آن در حدود ۱۰۳۳ وات است. منابع رادیویی کهکشان های غول پیکر گسیل کننده های امواج رادیویی قوی هستند و بعضی از آنها در حدود ۱۰۳۷ وات انرژی تولید می کنند. کهکشان های فعال طیف های غیر گرمایی گسیل می کنند و از طرفی میزان این گسیل به دما نیز بستگی ندارد. انرژی عمده این گروه از کهکشان ها در هسته هایشان تولید می شود و خویشاوندان کم انرژی ستاره های دوردست هستند. بسیاری از کهکشان ها فعالیتی را نشان می دهند که معمولا در هسته آنها اتفاق می افتد. این نوع کهکشان ها، کهکشان فعال نامیده می شوند. پراکندگی پرتوها، به خاطر افزایش مسیر مارپیچی الکترون ها در یک میدان مغناطیسیِ قویِ گرمایی می باشد و معمولا پرتوهای دو قطبی را به وجود می آورد. مهمترین ویژگی کهکشان های فعال به شرح زیر است:

– ظاهر غیر معمول به ویژه در هسته
– ساطع شدن جت های پرتو ایکس و گاما از هسته
– درخشش فراوان
– پخش زنجیره ای گرمایی، معمولا دو قطبی با پرتوهای اضافی در طول موج های فرکانس رادیویی، مادون قرمز، ماورا بنفش و اشعه ایکس

به کهکشان هایی فعال گفته می شود که در نواحی مختلف، فعالیت هایی به صورت زیر داشته باشند:

– گسیل پرتوهای الکترومغناطیسی در نواحی مختلف طیفی، مادون قرمز، مریی، ماورا بنفش، ایکس و گاما
– مشاهده آثار شبه انفجاری در حوالی هسته
– تغییرات شدت گسیل پرتوها در واحد زمان
– نشر پرتوهای کاتدی که نشان دهنده وجود میدان مغناطیسی نسبتا قوی است

تقریبا تمام کهکشان ها فعالیتی از خود نشان می دهند که در برخی از آنها شدیدتر و در برخی دیگر ضعیفتر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *